ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΩΣ 7% ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Sunday, April 22, 2012

Ακριβό αντίτιμο πληρώνουν οι τράπεζες προκειμένου να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, καθώς πιέζονται από το βάρος των ζημιών του PSI αλλά και την απόσυρση των καταθέσεων, η οποία έχει στερήσει από το...
 τραπεζικό σύστημα περί τα 77 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. Τα επιτόκια έχουν εκτιναχθεί στο 7% ακόμη και για μικρά ποσά της τάξης των 30.000 ευρώ. Στον πόλεμο των επιτοκίων συμμετέχουν ενεργά πλέον και οι ξένες τράπεζες, οι οποίες ακολουθώντας πιο συντηρητική πολιτική τα τελευταία δύο χρόνια είδαν τις καταθέσεις τους να μειώνονται. Τα εισοδήματα των μεσαίων νοικοκυριών συρρικνώνονται σταδιακά όλο και περισσότερο και το κυνήγι των καταθέσεων είναι σε ορισμένες περιπτώσεις μία προσπάθεια αντιστάθμισης των απωλειών στο εισόδημα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών αρκετοί είναι εκείνοι που υποκαθιστούν τη μείωση, που φτάνει τα 200 ή 500 ευρώ του εισοδήματός τους από τους τόκους των καταθέσεων, οι οποίοι αποτελούν μηνιαίο έσοδο για την κάλυψη ακόμα και βασικών αναγκών. Οι καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πλέον μειωθεί στα 138,5 δισ. ευρώ, επαναφέροντας το επίπεδο της αποταμίευσης στο 2006.